Zaštita privatnosti

Politika zaštite privatnosti Iskon.Smarthome korisnika

U poslovanju i odnosu prema korisnicima primjenjuju se visoki standardi sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Za Iskon.Smarthome korisnike vrijedi Politika zaštite privatnosti Iskona.

Preuzmite .pdf (331,8 kB)